Instrukcja i wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania nawozu.

Nawóz przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych. Szczegółowy opis stosowania i dozowania znajduje się na opakowaniu. Wytyczne urzędowe mają priorytet. Dzięki kombinacji szybko i długo działających środków odżywczych pierwsze skutki działania substancji odżywczych ( guano ) będą widoczne po kilku dniach. Działanie odżywcze słabnie stopniowo po ok 8 tygodniach. Nie mieszać z paszą.  Po zastosowaniu nawozu należy dokładnie umyć ręce i inne miejsca na skórze, która miała kontakt z nawozem.Nie wlewać do kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz do zbiorników wodnych. Podczas przechowywania, transportu i stosowania należy stosować wszelkie środki w celu uniknięcia spożycia nawozu przez zwierzęta hodowlane.

Kalendarz stosowania:
Dawka 60-80 g/m2 na wiosnę przy rozpoczęciu wschodów.
Dawka 40-60 g/m2 w lecie do końca lipca.

Instrukcja prawidłowego przechowywania.

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze + 6 C do + 35 C i chronić przed słońcem. Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym , niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. W przypadku przechowywania w wilgoci w temperaturze zbyt niskiej lub zbyt wysokiej mogą wystąpić zmiany właściwości produktu i szybkiej transformacji substancji odżywczych ( guano ).W przypadku nieprawidłowego przechowywania produktu producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Nie zużyty produkt można stosować z nowym opakowaniem.